Česky English
Technická podpora
support@bubik.cz 774 345 597

Kryptex ve filmu The Da Vinci Code

Kryptex objevující se ve filmu Šifra mistra Leonarda (The Da Vinci Code) vychází dle autora Dana Browna z deníkových nákresů Leonarda Da Vinciho. Anglické slovo cryptex je neologismus, tedy přebudovaný termín mající význam v novější jazykové formě (jazykový novotvar). Označuje přenosný trezor používaný k uchovávání tajných zpráv, vznikl z kombinace slov cryptology a codex. Je založen na principu několika šifrovacích válců a teoreticky mohl být Leonardem navržen, jelikož Da Vinci byl znám tím, že za svůj život načrtl stovky plánků různých vynálezů, které však nikdy v praxi nezhotovil. Většina z nich nebyla nikdy podrobně studována a některé dokonce ani pojmenovány. První funkční vzorek Kryptexu byl tedy zřejmě zhotoven až v osmnáctém století. No ale vraťme se k filmu a připomeňme si nejdůležitější detaily.

Příběh Kryptexu (anglicky Cryptex) začíná v pařížském Louvru po odjezdu policie. Vedená šifrovanými vzkazy svého dědečka a správce muzea Jacquese Sauniéra nachází Sophie Neveuová pod obrazem „Madonna ve skalách“ na řetízku Fleur-de-lis (květ lilie), což je znak Převorství sionského. Při útěku před policií se snaží na chvíli schovat v parku Bouloňského lesíku. Zde si při detailním prohlížení získaného kříže s květem lilie všiml Robert Langdon nápisu Haxo 24, což je zřejmě klíč do Banque Zurichoise De Depot. Po krátké cestě taxíkem je na místě brzy po příchodu uvítá noční ředitel André Vernet. Informuje je o tom, že klíče se často předávají a noví uživatelé někde neznají správný postup, jedná se vlastně o číslovaná švýcarská konta, která se často dědí z generace na generaci a přitom nejkratší doba nájmu je 50 let. Poté přecházejí do výdejní místnosti, kde se dovídají, že je nutné znát desetimístné číslo pro vyzvednutí schránky. Po chvilkovém přemýšlení zadají do systému číslo 1123581321, a někde zevnitř vyjede kufřík a něm malá dřevěná krabička se znakem růže. Situace se však mírně dramatizuje příjezdem policie. Oba se od ředitele dovídají, že jejich účet je jeden z nejstarších a nejvýznamnějších a jeho součástí je doložka bezpečného odchodu. Nasedají do pancéřované dodávky, avšak při odjezdu je málem zachytí policejní kontrola, řidič však vzniklou situaci dobře zvládne a dodávka odjíždí. Po cestě v nákladovém prostoru přemítají Sophie a Robert o možnosti víry v Boha a po otevření krabičky zjišťují, že obsahuje Kryptex. Sophie měla kdysi od dědečka svůj vlastní a nyní Robertovi nebo spíše divákům vysvětluje k čemu vlastně Kryptexy jsou. Uchovávají se v nich tajemství, napíšete údaj na svitek papíru a tím pak obtočíte ampuli z tenkého skla s octem. Když to otevřete násilím, ampule se rozbije, ocet papyrus rozpustí a tajemství je pak navždy ztraceno. Jediná cesta k němu vede přes sestavení hesla na těchto pěti kotoučích s 26 písmeny na každém z nich, to máme necelých 12 miliónů možností.
Po nějaké době dodávka zastavuje a otevírají se zadní dveře. Řidič (je to sám ředitel Vernet) drží v rukou zbraň a tvrdí, že již dvacet let čeká na to, až si pro tu truhličku někdo přijde. Duchapřítomný Robert útočníka přemůže a spolu se Sophií odjíždějí sami v dodávce za angličanem žijícím ve Francii v Chateau Villette. Uvítá je sám sir Leigh Teabing, který větší část svého života zasvětil studii grálu a Kryptex je prý jeho posedlostí.

Zde probíhá vysvětlování co je to Převorství sionské, že ochraňuje pozemský zdroj síly církve a že hlavními strážci svatého grálu je velmistr a tři senešalové. Teabing dále popisuje, jak byl na Ekumenickém koncilu v Niceji Ježíš povýšen z pozoruhodného proroka až na nesmrtelného Boha. Zřejmě nejlépe zpracovanou fikcí je pohled na obraz Poslední večeře Leonarda Da Vinciho. Tvrdí, že vlevo vedle Ježíše sedí Máři Magdaléna, což je jeho životní družka, která měla v budoucnu vést církev. V době ukřižování byla těhotná a poté porodila dceru Sáru. Církev se tedy musela cítit ve velkém ohrožení.
Vraťme se ale zpět k Kryptexu, Robert jej ukazuje Teabingovi pod podmínkou, že jim sdělí, co s ním dále udělat. Ten tvrdí, že uvnitř bude mapa k nalezení Svatého grálu. Brzy však následuje další útěk před policií a poněkud neplánovaný let z Bourgetu do Cyrychu. V průběhu letu se Robert i Leigh neustále snaží přijít na možné heslo. Zde Roberta napadne prozkoumat krabičku od Kryptexu a odloupne růži z víčka. Z druhé strany najde nápis „V Londýně leží rytíř, jehož papež vydal hrobu, plod jeho práce vzbudil svatou zlobu. Co schází na hrobce, to hledáš směle: semena růže v zaobleném těle“. Díky této informaci se mění letový plán z Curychu na Londýn. Následuje další efektní finta, tentokrát ve způsobu přistání a obalamucení britské policie. Po příletu do Londýna se vydávají do Templářského kostela, kde nastává dramatická situace a Kryptex přebírá Teabingův sluha Remy Legaludec. Leigh brzy poté využije jeho alergie na arašídy, otráví jej a Kryptex si ponechává. Bohužel nepřichází na správné heslo a tak chce u hrobky Isaaca Newtona ve Westminsterském opatství nátlakem využít k jeho zjištění Sophie a Roberta. Zajme je a přiznává se, že hledání grálu vyžaduje oběti a že udělá cokoliv, aby zjistil, co je uvnitř. Sophie však nezná heslo, zkouší jej tedy nalézt Robert. Po nějaké době i Robert tvrdí, že není hoden a kryptex vyhazuje směrem k Teabingovi, ten se ho snaží zachránit, avšak kryptex padá na zem a rozbíjí se. Mapa po které Leigh toužil je nenávratně pryč. Mezitím přijíždí policie a odvádí Teabinga. Na policejní služebně se kapitán Fache omlouvá Robertovi i Sophii, kryptex zde zůstává jako předmět doličný. Po odchodu se Robert Sophii přiznává, že na hrobce byly veškeré oblé předměty kromě jednoho - to, co spadlo z nebe a inspirovalo Newtonovo celoživotní dílo - jablko. Kryptex tedy otevřel pomocí hesla APPLE a na získaném svitku si přečetl „Po dávným Roslinem se Svatý grál skrývá. Ostří a kalich klid její tam hlídá. Kol díla mistrů, co čest vzdali jí, pod nebem hvězdným spánkem věčným spí.“. Tento text je oba zavedl do Rosslynské kaple, kde nacházejí mnoho dalších indicií, ale to už se našeho kryptexu nijak netýká.

Copyright © 2011, BUBIK s.r.o. Design by Bajola