Česky English
Technická podpora
support@bubik.cz 774 345 597

Sponzoring

Naše firma BUBIK s.r.o. se snaží podporovat různé aktivity dobročinného charakteru, a proto věnuje část svých zisků na vytvoření zajímavých a prospěšných projektů neziskových organizací s potenciálem pro další rozvoj.

Koncem roku 2014 jsme podpořili Vzpomínkové setkání na RNDr. Jana Němce, optika, astronoma a pedagoga, která se konala k příležitosti uvedení nového slunečního dalekohledu do provozu a umístění pamětní tabule na budovu hvězdárny. Tuto akci zorganizovala naše společnosti BUBIK s.r.o. a při ní jsme na hvězdárně nainstalovali novou pamětní tabuli, informační cedulku na sluneční dalekohled a také zprovoznili nové webové stránky na adrese www.hvezdarna-prerov.cz včetně zajištění logotypu hvězdárny a Astronomického klubu. Celkové sponzorské náklady včetně pozvánek a speciální tištěné publikace činily 25.000Kč.


Hvězdárna - pamětní tabule Hvězdárna - oficiální předání slunečního dalekohledu Hvězdárna - nové webové stránky Hvězdárna - vzpomínkové setkání
Rok 2014 byl ve znamení podpory 30. Přerovského & 31. Československého jazzového festivalu, kde mimo jiné vystoupili J.A.R., Big Band LJD, Laila Biali, Rodney Whitaker & Soul R - Energy, Nikolaj Nikitin Q feat., Clayton Hamilton Jazz Orchestra. I zde jsme přispěli částkou 35.000Kč.


ČSJF Přerov 2014 ČSJF Přerov 2014 ČSJF Přerov 2014 ČSJF Přerov 2014
V roce 2013 jsme se rozhodli pokračovat v navázané spolupráci s přerovskou hvězdárnou a koncem roku jsme poskytli finanční dar ve výši 35.000Kč na nákup slunečního dalekohledu Lunt Solar Systems LS60TC PT Hα/B1200, který slouží pro denní pozorování slunce, resp. sluneční fotosféry ve spektrální čáře H-Alfa.


Sluneční dalekohled LUNT Sluneční dalekohled LUNT Sluneční dalekohled LUNT Sluneční dalekohled LUNT
Rok 2012 je ve znamení podpory Astronomického klubu a hvězdárny Přerov. Ačkoliv výstavba hvězdárny započala v roce 1959 a v současné době hvězdárna spadá pod kulturní zařízení města Přerov, nebylo zde již dlouhá léta nijak investováno do technického zařízení pro astronomická pozorování. Proto jsme se rozhodli přispět alespoň částkou 20.000Kč na financování základního výzkumu, vývoje, vědy a vzdělání.


Hvězdárna Přerov - celkový pohled Hvězdárna Přerov - astro pracoviště Hvězdárna Přerov - malá klubovna
V roce 2011 jsme se rozhodli podpořit Útulek Dr. Martinové pro zatoulaná zvířata v Přerově částkou 20.000Kč, která byla primárně určena na kastraci vybraných zvířat. Tyto zákroky vesměs probíhají za spolupráce Venerinární kliniky MVDr. Radima Kopřivy.


Útulek Dr. Martinové pro zatoulaná zvířata Útulek Dr. Martinové pro zatoulaná zvířata Útulek Dr. Martinové pro zatoulaná zvířata Útulek Dr. Martinové pro zatoulaná zvířata

O nás

Kontakt

Bubik s.r.o.
Želatovská 17
750 05  Přerov

+420 774 345 597 info@bubik.cz

Copyright © 2011, BUBIK s.r.o. Design by Bajola